ما دانش نوآوری را در سازمان شما نهادینه می‌ کنیم.

ما برای شما راهکارهای مفیدی تدارک دیده ایم تا تمامی افراد در سطوح مختلف سازمان شما در قالب تیم های عملیاتی بتوانند ایده های نوآورانه را به نتایج ملموس و ارزشمند تبدیل کنند. در این برنامه ها با تمرکز بر مفاهیم نوآوری ناب و نوآوری باز، تکنیک ها و ابزارهای انحصاری کارانوبین را به گونه ای در کسب و کار شما به کار خواهیم گرفت که منجر به موفقیت شما در بازار رقابتی گردد.

  • برنامه های آموزشی چندبخشی ۲ تا ۷ روزه طراحی شده برای مدیران ارشد
  • یادگیری از نمونه های موفق و موارد مشابه
  • بازدید از مراکز نوآوری و فناوری اروپا در یک سفر یادگیری فشرده
  • گفتوگو با متخصصان حوزه کاری خود

با الهام گرفتن از نمونه های جهانی و شیوه های موفق شرکت های پیشرو، فرآیندهای نوآوری چابک را به گونه ای در سازمان شما پیاده سازی و دنبال می کنیم که با تبدیل ایده های برگزیده به محصول و خدمات سودمند، بهترین بهره برداری را از اکوسیستم کسب و کار خود داشته باشید.

چه چیزی اثربخش تر از این که مدیران ارشد و کارکنان مستعد سازمان شما را به میان مراکز نوآوری و فناوری اروپا می بریم تا روش ها و فرآیندهای مدیریت نوآوری را در سازمان های پیشرو اروپایی از نزدیک مشاهده و لمس کنند. این تورهای نوآوری به گونه ای طراحی شده اند که یادگیری از نمونه های موفق از طریق بازدید از مراکز نوآوری، آشنایی با ساختار این مراکز و گفتگو با متخصصین را برای شما امکان پذیر می نماید.

کارگاه های ویژه ای را مبتنی بر روش اعتبارسنجی شده کارانوبین طراحی نموده ایم تا با استفاده از آن مفاهیم نوآوری را در میان کارکنان سازمان ترویج دهید. این کارگاه های 2 تا 7 روزه برای سطوح مختلف سازمان و مبتنی بر نیازهای گروه های کاری طراحی شده و در سازمان شما اجرا می گردد.

در کارگاه های آموزشی نوآوری سازمانی با بهره گیری از تجربیات موفق در شرکت های پیشرو اروپایی، تمام بخش های سازمان شما به صورت کاملاً اثربخش با فرآیندها و روش های مدیریت نوآوری و پرورش و تبدیل ایده ها به محصولات و خدمات بازارگرا آشنا خواهند شد. کارانوبین با همکاری شما، نمونه هایی از فرآیند تبدیل ایده های نوآورانه به محصول را با بهره گیری از ابزارهای انحصاری آنلاین و آفلاین خود در طی این کارگاه های آموزشی در سازمان شما پیاده سازی می نماید.

برخی از مشتریان ما در ایران

  • بانک کشاورزی

کارانوبین چطور می تواند به کسب و کار شما کمک کند؟

با ما تماس بگیرید