پیش فاکتور خرید سرویس اشتراک پلتفرم نوآوری کارانوبین
تومان ۳۲۵،۹۱۰

  • اشتراک حرفه‌ای پلتفرم نوآوری کارانوبین
  • با احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده
  • برای یک پروژه
  • زمان نامحدود
  • تعداد اعضای تیم نامحدود

خرید آنلاین