Straetgy Box Playboard

نوآوری سازمانی

آیا سازمان شما رویکردی هدفمند و ساختارمند به مدیریت نوآوری دارد؟

استراتژی نوآوری سازمانی

تغییر و ظهور فناوری های جدید و حتی مهیج تر از آن، سرعت تغییر در انتظارات ذینفعان، همان عواملی هستند که تقویت و ساماندهی نوآوری در سازمان را ضروری می نمایند. نوآوری می تواند در تمام اجزای سازمان شما جریان داشته باشد.

با به کارگیری چارچوبی که ما با همکاری شرکای بین المللی خود توسعه داده ایم، می توانید مناسب ترین راهبرد برای دستیابی به اهداف و چشم انداز خود را شناسایی و اجرا کنید. ما با همراهی ذینفعان کلیدی شما و با نگاهی فرابخشی به سازمان، وضعیت فعلی شما را ارزیابی نموده و مناسب ترین و کامل ترین مدل نوآوری را برای شما طراحی می کنیم.

  • سنجش سطح آمادگی شما برای نوآوری
  • یادگیری از بهترین نمونه ها و تجربیات مشابه
  • قابلیت اجرا در تمامی صنایع
  • کاهش ریسک با استفاده از مدل های نوآوری نهادینه شده
  • بهره گیری از تجارب بین المللی ما در حوزه های مشابه

برخی از مشتریان ما در ایران

  • بانک کشاورزی

کارگاه تدوین استراتژی نوآوری

این کارگاه بر اساس فرآیندی اعتبارسنجی شده طراحی شده است. در بسیاری از شرکت های پیشرو اروپایی با به کارگیری این ابزار و برمبنای روش علمی 6 مرحله ای کارانوبین، استراتژی نوآوری سازمان را تدوین و اجرا نموده ایم.

اهداف و چشم‌انداز

کارانوبین با تکیه بر ارزش ها و چشم انداز سازمان، در هدف گذاری و فراهم نمودن بستر رشد پایدار، همراه شما خواهد بود.

ذینفعان

انتظارات و نیازهای ذینفعان را شناسایی نموده و در کنار شما برای برآورده نمودن این انتظارات، کارکنان مستعد و علاقمند به نوآوری را شناسایی می کنیم و برای تامین منابع مورد نیاز برنامه ریزی می کنیم.

سبد نوآوری

برای تضمین موفقیت شما در بازار رقابتی، توازن منطقی بین پروژه های نوآورانه سازمان ایجاد می نماییم. آمادگی برای ارائه نوآوری های بنیادین در کنار به کار گیری نوآوری برای بهبود محصولات و خدمات موجود، رمز موفقیت شماست.

سنجش عملکرد سازمان

با شما در استخراج روندهای حاکم بر بازار و تحلیل وضعیت رقبا همکاری می کنیم و پس از مقایسه ی شاخص های عملکرد شما با رقبا، اقدامات لازم برای بهبود عملکرد سازمان شما در حوزه نوآوری را شناسایی و اولویت بندی نموده و به انجام می رسانیم.

فعالیت‌های نوآورانه

حال که اهداف اولویت بندی شده و سرمایه های انسانی توانمند شناسایی شده اند، با هم دست به کار می شویم و نخستین پروژه نوآوری سازمانی را بر مبنای الگوی اعتبارسنجی شده و ابزارهای آنلاین و آفلاین کارانوبین، به صورت آزمایشی اجرا می کنیم.

برنامه‌ریزی منابع

پیش از اجرا، بازدهی اجرای هر یک از فعالیت های نوآورانه در سازمان شما را می سنجیم و آنها را اولویت بندی می کنیم. ما در کنار شما، بودجه بندی، اجرا و پایش و اندازه گیری شاخص های عملکردی فرآیند نوآوری در سازمان شما را به انجام می رسانیم.

کارانوبین چطور می تواند به کسب و کار شما کمک کند؟

با ما تماس بگیرید