منظور از عبارات «ما» و «کارانوبین» تیم، سایت، خدمات، مستندات و سایر محصولات و داراییهای مادی و غیرمادی مرتبط با کارانوبین است.

حریم شخصی
حریم شخصی و محافظت از اطلاعات خصوصی شما اهمیت بالایی برای کارانوبین دارد. ما به هیچ عنوان به اطلاعات پروژه شما دسترسی نخواهیم داشت.فقط با اجازه شما و وقتی که نیاز به کمک داشته باشید یا برای حل مشکلات نرمافزاری به حساب کاربری شما دسترسی پیدا میکنیم.

ما در چهارچوب سیاست حفظ اسرار و حریم خصوصی، هرگز اطلاعات شما را در اختیار اشخاص ثالث قرار نمیدهیم.

ممکن است مفاد حفاظت از حریم شخصی را در آینده تغییر دهیم، ولی همواره شما را در جریان این تغییرات – از طریق ایمیل یا نشان دادن یک پیام واضح روی سایت – قرار میدهیم و شما نیز همواره میتوانید به اطلاعات خود برای تغییر یا حذف کردن آنها دسترسی داشته باشید.

هویت و دسترسی
هنگامی که در کارانوبین عضو میشوید، از شما آدرس ایمیلتان را میپرسیم. دلیل این موضوع صرفا شخصیسازی حساب کاربری شما و ارسال صورتحساب، خبرها و دیگر اطلاعات مهم به شماست. ما به هیچ عنوان اطلاعات شخصی شما را به اشخاص ثالث نفروخته و هیچگاه بدون اجازه شما از اسمتان در متون تبلیغاتی استفاده نخواهیم کرد

کارانوبین اطلاعات شما را در اختیار مجریان قانون قرار نمیدهد، مگر در صورتی که توسط یک حکم دادگاه ملزم به انجام اینکار باشد. ما هرگونه درخواست دسترسی به اطلاعات را از طرف مجریان قانونی محلی یا بینالمللی بدون حکم دادگاه رد میکنیم و در صورتی که منع قانونی نداشته باشیم، شما را در جریان این درخواستها قرار میدهیم.

کارانوبین کوکیهایی را برای شما میفرستد که به سیستم ما کمک میکنند. سیستمی که با استفاده از آن کارانوبین را مشاهده میکنید بشناسد و قابلیتهایی همچون به خاطر سپردن شما به هنگام ورود، به خاطر سپردن سیستم شما هنگام احراز هویت دومرحلهای و نگهداری از تنظیمات شخصی شما در وبسایت کارانوبین را ارائه دهد. قبول کردن کوکیهای کارانوبین برای استفاده از پلتفرم الزامیاست. در صورت رد یا حذف کردن کوکیهای کارانوبین، شما قادر به ورود به پلتفرم نخواهید بود و در نتیجه امکان استفاده از آن را نخواهید داشت.

قوانین حساب کاربری
مسئولیت حفاظت از نام کاربری و کلمه عبور شما به عهده خودتان است. شما شرکت را از هرگونه خسارت یا آسیب برخاسته از عدم پیروی شما از این قانون امنیتی مبرا دانسته و تمامی مسئولیت را شخصا به عهده میگیرید.

شما مسئولیت تمامی محتوای ایجاد شده و فعالیتهای انجام شده در پروژههایی که ساختهاید را به عهده میگیرید (حتی وقتی که ایجاد محتوا یا فعالیت توسط شخص دیگری که عضو پروژه شما است انجام شده باشد).

شما اجازه استفاده از سرویس را برای مقاصد غیرقانونی یا مقاصدی که قانونهای محلی شما را نقض میکنند ندارید.

شما موظف هستید در حین ثبت نام برای استفاده از سرویس یک آدرس ایمیل صحیح و هر اطلاعات دیگری که از شما درخواست میشود را ارائه کنید.

قوانین پرداخت و بازپرداخت:
تمامی قیمتها بدون احتساب مالیات و عوارض اعلام شده و مبالغ مرتبط به این موارد حین پرداخت به صورت حساب افزوده میشوند.

حقوق معنوی و مالکیت محتوا
تمامی اطلاعات ایجاد شده در سرویس باید مطابق با قوانین حقوق معنوی ایران باشند.

ما هیچگونه ادعایی در مورد مالکیت معنوی محتوای ایجاد شده توسط شما در سرویس نداریم. مالکیت معنوی تمامی اطلاعات ایجاد شده و فایلهای آپلود شده روی سرویس متعلق به شما خواهد ماند.

شرکت بر محتوای ایجاد شده روی سرویس نظارت مستقیم ندارد.

تمامی طراحی و ظاهر سرویس تحت مالکیت معنوی کارانوبین بوده و تمامی حقوق آن برای کارانوبین محفوظ است. شما بدون اجازهنامه کتبی از شرکت مجاز به تکثیر، کپیکردن یا استفاده مجدد از هیچ قسمتی از کد HTML، CSS، JavaScript و یا المانهای بصری کارانوبین نیستید.

شما صریحا درک و قبول میکنید که شرکت در مورد هیچگونه ضرر مستقیم، غیرمستقیم، تصادفی، خاص، متعاقبی و یا نمونهای، از جمله اما نه محدود به ضررهای ناشی از از دست دادن سود، از دست دادن حسن نیت، از دست دادن محتوا، عدم استفاده یا هر ضرر نامشهود دیگر (حتی در صورتی که شرکت از امکان به وجود آمدن ضرر با خبر شده باشد) که ناشی از (الف) استفاده یا عدم امکان استفاده از سرویس، (ب) هزینه خرید کالا یا خدمات جایگزین که از هرگونه کالا، داده، اطلاعات یا سرویس تهیه یا خریداری شده، پیامهای دریافت شده و پرداختهای انجام شده به یا از سرویس ناشی شده است، (ج) دسترسی یا تغییر غیر مجاز دادهها یا اطلاعات منتقل شده، (د) اظهارات و یا فعالیتهای اشخاص ثالث در سرویس و (هـ) هر موضوع دیگر مرتبط با سرویس، مسئولیتی ندارد.